Avin rajoitukset 17.-30.1.2022

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 14.1. tekemillä päätöksillä suljetaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla liikunta-, harrastus-, huvi- ja virkistystiloja.

Härmän Kylpylän toiminnassa se tarkoittaa seuraavia muutoksia ajalla 17.-30.1.2022:

Kylpylä
Kylpylä suljetaan 17.-30.1.2022.
Poikkeuksena seuraavat asiakasryhmät, jotka voivat käyttää kylpylää ma-to klo 13-19 (ma&ke 16m allas + keidasallas, ti&to 16m allas & 25m allas):
– Kelan kuntoutujat sekä sosiaalilomat.
– Lääkinnällinen kuntoutus.
– Vuonna 2003 syntyneidein ja sitä nuorempien ohjattu harrastustoiminta (uimakoulut ja koulujen uinnin ohjaukset voivat jatkua).
– Ammattiurheilijat (lisenssi voimassa vuodelle 2022).

Anssin Jussin Areena
– Ryhmäliikunnat tauolla 30.1.2022 saakka.
– Kuntosali käytössä.
– Kenttävarauksia voi edelleen tehdä (pl. kontaktilajit).

Ravintola
Ravintolatoimintamme jatkuu normaalisti.
Päivätanssit ravintola Yölinnussa maanantaisin klo 15-18 ja lauantaisin klo 14-18.

_____________________________________________

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.1.

Tilojen sulkua koskeva päätös

Tartuntatautilain 58 g -pykälän perusteella Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella suljetaan yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat.

Määräys on voimassa kaksi viikkoa ajalla 17.1.- 30.1.2022.

Määräys sulkee yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat. Päätös velvoittaa toimintaa harjoittavia ja tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita. Tilojen sulkeminen kohdistuu alla lueteltuihin tartuntatautilain 58 g pykälän 4 momentin kohdissa tarkoitettuihin tiloihin.

  • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat;
  • yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;
  • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

Rajoituksen alaisia tiloja voidaan käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien henkilöiden ohjattuun harrastustoimintaan. Suljettuja tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Myös aluevaalien ennakkoäänestys on sallittua muuten suljetuissa tiloissa. Lisäksi tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Päätös ei koske seuraavia tiloja: kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat (kuten padel-, tennis- ja sulkapallokentät), huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat, kauppakeskusten yleiset oleskelutilat, vähittäiskaupan liiketilat, palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Lain mukaan tilojen sulkupäätös voidaan tehdä enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan.

 

__________________________________________

 

Med de beslut som Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk gjorde 14.1. stängs idrotts-, hobby-, nöjes- och rekreationsanläggningar i kommuner inom Sydösterbottens sjukvårdsdistrikt

Vid  Härmä Spa innebär det följande förändringar mellan 17 och 30 januari 2022:

Spa

Spabadet kommer att vara stängt från 17 till 30 januari 2022.

Undantag är följande kundgrupper som kan använda badavdelningen mån-tors från kl. 13.00 till 19.00:
– Klienter på FPA bekostad rehabilitering och semesterförbundets grupper
– Medicinsk rehabilitering.
– Fritidsaktiviteter för de som är född 2003 och yngre (simskolor och skolsimundervisning får fortsätta).
– Professionella idrottare (licens giltig för 2022).

Anssin Jussin Arena
– ledda grupper har uppehåll till 30.1.2022.
– Gymmet är i bruk.
– Idrottshallsreserveringar kan fortfarande göras (exklusive kontakttyper).

Restaurang
Vår restaurangverksamhet kommer att fortsätta som vanligt.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut 14.1.

Beslut om att stänga lokaler

Enligt 58 g § smittskyddslagen är lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för ett begränsat kund- eller deltagarunderlag stängda i kommunerna i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Beslutet är i kraft i två veckor från 17 januari till 30 januari 2022.

Beslutet stänger lokaler öppna för allmänheten eller avsedda för allmänheten ett begränsat antal kunder eller deltagare. Beslutet är bindande för de verksamhetsutövare och de som ansvarar för förvaltningen av lokalerna. Stängningen av lokalen ska gälla för de lokaler som avses i artikel 58 paragraf 4 i smittskyddslagen som anges nedan.

  • lagsporter, gruppsporter, kontaktsporter och andra liknande sporter eller motion inomhus
  • offentliga bastun samt simbassänger , inomhuspooler, utomhuspooler och spaanläggningar samt omklädningsrum i deras omedelbara närhet;
  • danslokaler och lokaler för körsång, amatörteater samt utrymmen för andra liknande gruppaktiviteter

Utrymmena som begränsas får användas för fritidsaktiviteter för personer födda 2003 och yngre. De stängda utrymmena kan också användas för lagstadgade tjänster, såsom medicinsk rehabilitering, skolgymnastik och koronavaccinering. Förhandsröstning i regionval är också tillåten i annars stängda lokaler. Dessutom sträcker sig beslut om nedläggning inte till professionell sport eller privata aktiviteter eller familjeaktiviteter.

Följande anläggningar omfattas inte av beslutet: gym och andra liknande idrottsanläggningar inomhus (såsom padel-, tennis- och badmintonbanor), nöjes- och nöjesparker, nöjesparker och djurparker inomhus, lekplatser och lekplatser inomhus, offentliga lounger i köpcentrum, butikslokaler och utrymmen avsedda för service.

Enligt lagen kan beslutet att stänga lokalen fattas för högst två veckor i taget.