Härmä Spa till er betjäning

Härmä Spa-avdelning betjänar alla, både hotellgäster och dagsbesökare! Välkommen att bekanta dig!

Spabadets öppettider

 • Måndag – Fredag 7.00 – 21.00
 • Lördag 08.00-21.00
 • Söndag 08.00 – 18.00

Badavdelnings årsunderhåll

 • 11.-14.12.  årsunderhåll av 16 meters bassängen, alla andra bassänger i bruk
 • 18.12. spabadet stängt
 • 19.-21.12.  16 meters bassängen samt barnbassängen i bruk, årsunderhåll av de andra bassängerna
 • 22.12. alla bassänger i bruk igen

kom ihåg

 • Spabadets ingång stänger en halvtimme före stängningstiden.
 • Under helgdagar är spabadet öppet enligt vardagsöppettider.
 • I hotellets mottagning kan man hyra simdräkter och köpa simblöjor för besöket i spabadet.

Badavdelningens ordningsregler

 • De skriftliga anvisningarna samt simövervakarens regler och instruktioner måste följas
 • Barn under 10 år endast i  sällskap av vuxen
 • Barnen är alltid på de vuxnas ansvar
 • Det är förbjudet att dyka i bubbelpoolen
 • Var uppmärksam på att golven kan vara hala
 • Det är förbjudet att springa på badavdelningen
 • Tvätta dig noggrant före du går i bassängen- Även smink måste tvättas bort
 • Shorts som används på fritiden eller till träning är förbjudna på badavdelningen
 • Det är strängt förbjudet att söndra badavdelningens egendom. Om man gör detta avsiktligt utvisas kunden från området och hen måste ersätta skadorna
 • Egna alkoholdrycker får ej medtas och förtäras i badavdelningens utrymmen
 • Personalen har rätt att  förhindra kunden att besöka badavdelningen ifall man misstänker fara eller osakligt beteende
 • Person som ej lyder dessa regler och personalens anvisningar avlägsnas från badavdelningen
 • Vid missbruk av armband/ säsongkort avlägsnas kunden från badavdelningen och säsongkortet tas bort